ชื่อ  นายพรชัย ฐีรเวช   

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สังกัด    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ไปปฏิบัติงานให้กับ         กระทรวงการคลัง

ณ ประเทศ            สหราชอาณาจักร

ตั้งแต่     9 พฤศจิกายน 2558    ถึง    13 พฤศจิกายน 2558

มีกำหนด   5 วัน

 

Click ไฟล์ฉบับสมบูรณ์