ชื่อนายภัทร จารุวัฒนมงคล

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

สังกัด สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

ฝึกอบรมหลักสูตร Macroeconometric Forecasting and Analysis

แหล่งทุน IMF

สถานที่ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทสสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 4-15 มีนาคม 2562

ไฟล์ฉบับสมบูรณ์